خدمات آزمایشگاهی
توانمندی ها و پروژه های انجام شده
فعالیتهای خدمات آزمایشگاهی خدمات آزمایشگاهی ارایه شده در این قسمت بیشتر مربوط به بخش کنترل کیفیت و واحد کنترل ورود کالا میباشد
فعالیتهای تحقیقاتی این بخش از فعالیتها با توجه به پروژه های تعریف شده در مرکز تحقیقات برنامه ریزی وانجام میپذیرد
تجهیزات آزمایشگاه
تجهیزات تست استاتیکی و دینامیکی قطعات : 1- دستگاه تست دینامیکی اهرم انتخاب دنده داخلی
2- دستگاه تست دینامیکی کاسه نمد
3- دستگاه تست دینامیکی ماهکها
4- دستگاه تست استاتیکی ماهکها
5- دستگاه تست استاتیکی توپی سنکرونایزرها
6- دستگاه تست استاتیکی مجموعه قطعات انگشتی تعویض دنده
7- دستگاه تست استاتیکی درپوش دنده 5
تجهیزات تست عمر گیربکس: 1- دستگاه تست گیربکس و دیفرانسیل پژو 405
2- دستگاه تست سنکرونایزر پژو 405
3- دستگاه تست عمر گیربکس به روش گشتاور محبوس
دستگاه تست گیربکس و دیفرانسیل
این دستگاه به منظور تست عمر گیربکس دردنده های جلو و دنده عقب پژو 405 ونیز تست دیفرانسیل طراحی شده است و میتوان با انجام تغییراتی بر روی فیکسچر و نرم افزار مربوطه جهت تست گیربکس سایرخودروهای سواری دیفرانسیل جلو استفاده نمود
دستگاه تست سنکرونایزر
این دستگاه به منظور تست عمرو عملکرد سنکرونایزرهای گیربکس پژو 405 طراحی شده است و میتوان با انجام تغییراتی بر روی فیکسچر و نرم افزار مربوطه جهت تست گیربکس سایرخودروهای سواری دیفرانسیل جلو استفاده نمود
دستگاه تست عمر گیربکس به روش گشتاور محبوس
دستگاه تست دینامیکی ماهکها
دستگاه تست دینامیکی کاسه نمد و دستگاه تست دینامیکی اهرم انتخاب دنده داخلی
دستگاه تست استاتیکی قطعات
Powered by DorsaPortal