خدمات آموزشی
هدف از تشکیل واحد آموزش و توسعه منابع انسانی آن ارتقای سطح دانش و کارایی کارکنان در سطح شرکت می باشد
به منظور استخدام نیروی انسانی متخصص و غیر متخصص مورد نیاز شرکت ، واحد آموزش و توسعه منابع انسانی اقدام به برگزاری آزمون های ورودی متناسب با رشته های تحصیلی مورد نیاز می نماید و پس از تعیین نتایج آزمون ، افراد برتر را به واحد امور اداری و رفاه معرفی می کند . همچنین واحد آموزش و توسعه منابع انسانی اقدام به ارائه آموزش ها در سه رده تخصصی ، مدیریتی و عمومی می کند که متناسب با هر دوره از اساتید داخلی و خارجی بهره برداری می نماید
شرح اجمالی فعالیت های واحد آموزش و توسعه منابع انسانی به ترتیب ذیل است
شناسایی مدرسان خارجی و شرکت های آموزشی مناسب برگزاری دوره های آموزشی
شناسایی مدرسان داخلی با تجربه جهت آموزش کارکنان
بررسی اثربخشی آموزش های ارائه شده در داخل و خارج شرکت به منظور تعیین افزایش کارایی کارکنان
بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی پست های سازمانی
ارزیابی مدرسان داخلی و خارجی بعد از اتمام دوره های برگزار شده
ارائه کتاب در کتابحانه شرکت
برگزاری دوره های آموزشی متناسب با تقویم آموزشی سالیانه
تهیه تقویم آموزشی سالیانه
Powered by DorsaPortal